Comissió de Recursos econòmics

Objectius

  • Portar l’estat de comptes i la gestió financera.
  • Preparar els pressupostos.
  • Facilitar en la coordinació i decisió de les prioritats en les inversions.

Subvencion fixes anuals de l’ampa a l’escola

  • Psicòloga escolar (10 hores/setmanals)
  • Monitoratge piscina P4
  • Esport escolar